Wednesday, October 20, 2010

KURSUS MOTIVASI DAN PENGUKUHAN JABATAN DI BTN ULU KENAS, PERAK

              


              Pada 15 hingga 17 Oktober 2010 berlangsung nya satu Kursus Motivasi & Pengukuhan Jabatan yang di adakan si BTN Ulu Kenas. Kursus ini telah dihadiri seramai 64 orang kakiktangan daripada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, yang terdiri daripada 21 orang Perempuan & 43 orang Lelaki.

              Terdapat banyak Kebaikan & Pengajaran yang boleh di peroleh sepanjang Kursus ini berlangsung, di antara nya adalah :

i.   Memberi semangat kerjasama di antara semua Kakitangan Mahkamah Syariah Perak.
ii.  Meningkatkan Sifat Daya saing supaya menjadi lebih berjaya dan lebih maju untuk masa hadapan.
iii. Menambahkan ilmu Pengetahuan.
iv. Melahirkan sifat berani dan tidak mudah gentar dalam setiap orang peserta.
v.  lain - lain.

             Kesimpulan nya Kursus ini memberi banyak input yang berguna kepada semua Kakitangan Mahkamah Syariah Negeri Perak, dan Boleh di teruskan untuk masa yang akan datang.


Sunday, October 17, 2010

Bidangkuasa dan Prosedur Jenayah.BIDANGKUASA JENAYAH
KOD
JENIS KES
101
Rayuan
102
Permohonan Kebenaran Melayu
103
Semakan
104
Pemujaan Salah
105
Mendakwa Bukan Islam
106
Takfir
107
Doktrin Palsu
108
Dakwaan Palsu
109
Menyebarkan Pendapat Bertentangan Fatwa
110
Mengingkari perintah Mahkamah
111
Penerbitan Bertentangan Hukum Syarak
112
Sumbang Mahram
113
Muncikari
114
Persediaan Bersetubuh Luar Nikah
115
Hubungan Jenis Sesama Jantina
116
Persetubuhan Dengan Hukum Tabi’i
117
Memujuk Lari Perempuan Bersuami
118
Menghasut suami isteri Supaya Bercerai
119
Menjual dan Memberikan Anak Kepada Bukan Islam
120
Qazaf
121
Liwat
122
Musahaqah
123
Mendirikan Masjid/Surau Tanpa Kenbenaran
124
Memujuk Lari Orang Perempuan
125
Pecah Amanah
126
Pecah Rahsia
127
Pegawai Mengingkari Arahan Indang-Undang Dengan Niat Hendak
Menyebabkan Bencana Kepada Mana-Mana Orang.
128
Tidak Mengemukakan Dokumen Kepada Pegawai Agama Di Sisi Undang-Undang Syarak

129

Enggan Mengangkat Sumpah Yang Dikehendaki Oleh Pegawai Agama
130
Enggan Menjawab Soalan Pegawai Agama Yang Diberi Kuasa
131
Sengaja Menghina Dan Menggangu Pegawai Agama yang Sedang
Bersidang Dalam Prosiding Mahkamah
132
Menggalakkan Maksiat
133
Mempersendakan Ayat Al-Quran
134
Menghina Agama Islam
135
Memusnahkan/Mencemarkan Tempat Beribadat
136
Menghina Pihak Berkuasa Agama
137
Mengajar Tanpa Tauliah
138
Berjudi
139
Minuman yang Memabukkan
140
Tidak Membayar Zakat Fitrah
141
Pelacuran
142
Bersetubuh Luar Nikah
143
Khalwat
144
Menghalang Suami Isteri Hidup Bersama
145
Pemungutan Zakat/Fitrah Tanpa Diberikuasa
146
Penyalahgunaan Tanda Halal
147
Subahat
148
Ganguan Terhadap Perkahwinan
149
Akuan Palsu Untuk Berkahwin
150
Tidak Memberikan Keadilan Sewajarnya Kepada Isteri
151
Murtad Untuk Membatalkan Nikah
152
Menghasut Supaya Mengabai Kewajipan Agama
153
Percubaan Melakukan Kesalahan Di Bawah Undang-Undang Syarak
154
Kesalahan Yang Tidak Ditentukan Hukuman Berkaitan Undang-Undang,Kaedah dan Peratutan Pentadbiran Undang-Undang.
155
Penghinaan Mahkamah
156
Permohonan Jenayah Pelbagai
157
Tidak Menghormati Ramdhan
158
Tidak Solat Jumaat
159
Lelaki Berlagak Perempuan
160
Perbuatan Tidak Sopan Di Tempat Awam
161
Tidak Hadir Di Hadapan Pendaftar NCR
162
Penyelenggaran Buku Negeri Perakuan Nikah Tak Legal/ Tak Mengikut Undang-Undang
163
Mengakad Nikah Tanpa Kuasa yang Sah
164
Kesalahan Berhubung Akad Nikah
165
Berkahwin Bersalahan Dengan Bahagian Dua Undang-Undang Keluarga Islam
166
Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah
167
Perceraian Tanpa Kebenaran Mahkamah
168
Tidak Membuat Laporan Berkaitan Undang-Undang Islam
169
Meninggal lansung ister
170
Menganiaya Isteri
171
Isteri Tidak Menurut Perintah
172
Persetubuhan Luar Nikah Antara Orang-Orang Bercerai
173
Kecuaian Dengan Sengaja Untuk Tidak Mematuhi perintah Di Bawah Undang-Undang Islam
174
Rujuk Tanpa Kebenaran Isteri
175
Tidak Melaporkan Rujuk
176
Persetubuhan Dalam Tempoh Eddah Rajie
177
Memungut Kahirat Tanpa Kebenarn
178
Memberi Maklumat/Keterangan Palsu Kepada Pendaftar Mualaf
179
Menceroboh Atau Menduduki Secara Halal Haram Harta Wakaf/Harta Majlis.
180
Hamil Luar Nikah
181
Membuat dan Menjual Minuman Yang Memabukkan
182
Tidak Menghiraukan Titah Perintah Mengenai Awal Ramdhan Dan Dua Hari Raya
183
Bertindak Salah Sebagai Imam Khatib atau Bilal Dalam Solat Jumaat
184
Memberi Syarahan Dalam Masjid Tanpa Kebenaran
185
Kesalahan yang berkaitan Dengan Baitulmal
186
Enggan Mentandatangani Penyataan
187
Beramal Sebagai Peguam Syarie Tanpa Kuliah
199
Lain-lain

Thursday, October 14, 2010

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC)              Pada 8 Oktober bersamaan 29 Syawal 1421 Hijriah bertempat di Dewan Banquet Jabatan Kehakiman Syariah Perak telah  berlangsungnya Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi Jabatan Kehakiman Syariah Perak.

          Majlis ini telah dihadiri oleh Hakim-hakim Mahkamah Syariah Perak dan kakitangan jabatan dan telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Kapten (B) Dato Haji Najamuddin Bin Elias Al-Hafiz sebagai Penasihat Ehwal Agama kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak.

          Disamping itu juga majlis dibuat bersempena meraikan sambutan Hari Raya Aidilfitri.Di dalam  majlis itu juga digerakkan tabung derma kepada salah seorang kakitangan Jabatan Kehakiman Syariah Perak  yang menghidap kanser usus.  HAKIM MAHKAMAH RENDAH

 
PENYAMPAIAN SIJIL ISO TAHUN 2010 HINGGA 2013 UNTUK SETIAP MAHKAMAH

Saturday, October 9, 2010

KES MAL


Prosedur Mal

Terdapat 2 jenis pendaftaran kes mal yang boleh dibuat dimahkamah Rendah Syariah iaitu:

a)Tuntutan
b)Permohonan

Tuntutan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan Saman berserta penyata tuntutan.

Permohonan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan notis permohonan beserta affidavit.

SENARAI KES YANG BOLEH DIMULAKAN DENGAN PERMOHONAN DI DALAM ENAKMEN KELUARGA ISLAM(PERAK) 2004

Kes-kes yang berikut hendaklah dimulakan dengan tindakan atau prosidingnya dengan notis permohonan beserta affidavit sokongan iaitu:

i)Perlantikan Wali Hakim:
-Tiada Wali Nasab                                           -Seksyen 18(c)
-Wali Engkar                                                   -Seksyen 13(b)

ii)Perintah bagi pendaftaran
perkahwinan yang dilangsungkan
berlawanan dengan undang-undang.                    -Seksyen 12(2)

iii)Pernikahan bawah umur                                 -Seksyen 8

iv)Perjagaaan anak tak sah taraf                        -Seksyen 86

v)Perlantikan penjaga harta seseorang
sebelum dewasa                                              -Seksyen 89

vi)Perintah bagi pemecatan penjaga                   -Seksyen 95
harta seseorang orang belum dewasa.

vii)Kebenaran untuk menyara seseorang 
belum dewasa daripada pendapatan hartanya       -Seksyen 100

viii)Injuksi menghalang anak dibawa
keluar dari Malaysia.                                         -Seksyen 105

ix) Perintah untuk membatalkan dan                   -Seksyen 106
menahan perpindahaan yang dimaksudkan 
untuk mengecewakan tuntutan nafkah.


1.2.5 Bidangkuasa Mal

JENIS KES

ENAKMEN

SEKSYEN

Permohonan Pengesahan Perintah Nikah

EKI

12(2)
Permohonan/Tuntutan Kebenaran Poligami
EKI
23
Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami
EKI
23(2)
Tuntutan Fasakh
EKI
53
Tuntutan Muta’ah
EKI
58
Tuntutan Harta Sepecarian
EKI
122
Tuntutan Nafkah Isteri
EKI
60
Tuntutan Nafkah Edah
EKI
60
Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah Anak/Isteri
/Lain-lain
EKI
76
Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri/Lain-lain
EKI
78
Tuntutan Nafkah Anak
EKI
74(1)
Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak
EKI
76
Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak
EKI
77
Permohonan/Tuntutan Membatalkan Perintah Nafkah Anak
EKI
80
Tuntutan Hadanah
EKI
82
Permohonan Penguatkuasa Perintah Nafkah
EKI
133
Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah
T/CARA MAL
154
Tuntutan Penghutang Penghakiman
T/CARA MAL
176
Permohonan Perintah Interim
T/CARA MAL
197
Permohonan Sijil Faraid/Akuan Pusaka
EKI
54
Permohonan Intelokutori
EKI
187
Permohonan Faraq Nikah
EKI
50(b)(i)
Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
EKI
8
Permohonan Wali Hakim
EKI
18
Tuntutan Wali Enggan/Engkar
EKI
13
Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai
EKI
57
Tuntutan Penceraian Biasa
EKI
47
Tuntutan Khuluq/Tebus Talaq
EKI
49
Tuntutan PengesahanCerai Taklik
EKI
50
Tuntutan Sabitan Nusyuz
EKI
60
Permohonan Pengesahan Rujuk
EKI
52
Tuntutan Isteri Kembali Taat
EKI
60
Tuntutan/Permohonan Menangguhkan Perlaksanaan Perintah
T/CARA MAL
144


SENARAI SEMAKAN PENERIMAAN PENDAFTARAN KES MALCERAI BIASA, CERAI TAKLIQ, FASAKH, TEBUS TALAQ DAN PENGESAHAN CERAI SERTA WALI ENGKAR

1. Saman dan Pernyataan Tuntutan                        4 salinan

2. Pelanggan Bermastautin/Bermukim di dalam 
   daerah Mahkamah

3. Salinan Kad Pengenalan                               4 salinan

4. Sekiranya alamat di K/P berbeza dengan alamat 
   tampat tinggal sediakan :

   4.1 Surat Pengesahan Tempat tinggal/Bil/Cukai 
       Taksiran atau                                    4 salinan

   4.2 Surat Pengesahan dari majikan                    4 salinan

5. Salinan sijil nikah/rujuk/sijil cerai                4 salinan

6. Surat akuan sumpah (jika sijil nikah/rujuk hilang)   4 salinan

7. Wakalah Peguam Syarie                                1 salinan

8. Surat Runding Cara / Kaunseling                      4 salinan

9. Fee Mahkamah                                         RM 50.00NAFKAH ANAK, DIRI ISTERI, MUT'AH, NAFKAH ANAK TERTUNGGAK, MENGUBAH PERINTAH NAFKAH

1. Saman dan Pernyataan Tuntutan                        4 salinan

2. Pelanggan Bermastautin/Bermukim di dalam 
   daerah Mahkamah

3. Salinan Kad Pengenalan                               4 salinan

4. Sekiranya alamat di K/P berbeza dengan alamat 
   tampat tinggal sediakan :

   4.1 Surat Pengesahan Tempat tinggal/Bil/Cukai 
       Taksiran atau                                    4 salinan

   4.2 Surat Pengesahan dari majikan                    4 salinan

5. Perintah Mahkamah ( jika berkaitan )                 4 salinan

6. Salinan Sijil Nika/Rujuk/Sijil Cerai                 4 salinan

7. Sijil Kelahiran Anak                                 1 salinan

8. Wakalah Peguam Syarie (sekiranya diwakili peguam)    4 salinan

9. Fee Mahkamah                                         RM 50.00
PENGESAHAN NIKAH


1. Notis Permohonan dan Afidavit                        4 salinan

2. Pelanggan Bermastautin/Bermukim di dalam 
   daerah Mahkamah

3. Salinan Kad Pengenalan                               4 salinan

4. Sekiranya alamat di K/P berbeza dengan alamat 
   tampat tinggal sediakan :

   4.1 Surat Pengesahan Tempat tinggal/Bil/Cukai 
       Taksiran atau                                    4 salinan

   4.2 Surat Pengesahan dari majikan                    4 salinan

5. Sijil/ Surat Akuan Nikah Tempat Pemohon Bernikah     4 salinan

6. Pasport/Pas Sempadan (Jika ada)                      4 salinan


7. Wakalah Peguam Syarie. (Sekiranya diwakili peguam)   4 salinan

8. Perintah Penghakiman                                 1 salinan


8. Fee Mahkamah                                         RM 25.00
WALI HAKIM, JANDA BERHIAS DAN PERKAHWINAN BAWAH UMUR


1. Notis Permohonan dan Afidavit                        4 salinan

2. Pelanggan Bermastautin/Bermukim di dalam 
   daerah Mahkamah

3. Salinan Kad Pengenalan                               4 salinan

4. Sekiranya alamat di K/P berbeza dengan alamat 
   tampat tinggal sediakan :

   4.1 Surat Pengesahan Tempat tinggal/Bil/Cukai 
       Taksiran atau                                    4 salinan

   4.2 Surat Pengesahan dari majikan                    4 salinan

5. Salinan Borang Permohonan Kebenaran Nikah
   bagi Lelaki/Perempuan                                4 salinan


6. Kad Saudara Baru (bagi pemohon baru memeluk Islam)   4 salinan


7. Wakalah Peguam Syarie. (Sekiranya diwakili peguam)   1 salinan


8. Fee Mahkamah                                         RM 25.00