Saturday, October 9, 2010

KES MAL


Prosedur Mal

Terdapat 2 jenis pendaftaran kes mal yang boleh dibuat dimahkamah Rendah Syariah iaitu:

a)Tuntutan
b)Permohonan

Tuntutan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan Saman berserta penyata tuntutan.

Permohonan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan notis permohonan beserta affidavit.

SENARAI KES YANG BOLEH DIMULAKAN DENGAN PERMOHONAN DI DALAM ENAKMEN KELUARGA ISLAM(PERAK) 2004

Kes-kes yang berikut hendaklah dimulakan dengan tindakan atau prosidingnya dengan notis permohonan beserta affidavit sokongan iaitu:

i)Perlantikan Wali Hakim:
-Tiada Wali Nasab                                           -Seksyen 18(c)
-Wali Engkar                                                   -Seksyen 13(b)

ii)Perintah bagi pendaftaran
perkahwinan yang dilangsungkan
berlawanan dengan undang-undang.                    -Seksyen 12(2)

iii)Pernikahan bawah umur                                 -Seksyen 8

iv)Perjagaaan anak tak sah taraf                        -Seksyen 86

v)Perlantikan penjaga harta seseorang
sebelum dewasa                                              -Seksyen 89

vi)Perintah bagi pemecatan penjaga                   -Seksyen 95
harta seseorang orang belum dewasa.

vii)Kebenaran untuk menyara seseorang 
belum dewasa daripada pendapatan hartanya       -Seksyen 100

viii)Injuksi menghalang anak dibawa
keluar dari Malaysia.                                         -Seksyen 105

ix) Perintah untuk membatalkan dan                   -Seksyen 106
menahan perpindahaan yang dimaksudkan 
untuk mengecewakan tuntutan nafkah.


1.2.5 Bidangkuasa Mal

JENIS KES

ENAKMEN

SEKSYEN

Permohonan Pengesahan Perintah Nikah

EKI

12(2)
Permohonan/Tuntutan Kebenaran Poligami
EKI
23
Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami
EKI
23(2)
Tuntutan Fasakh
EKI
53
Tuntutan Muta’ah
EKI
58
Tuntutan Harta Sepecarian
EKI
122
Tuntutan Nafkah Isteri
EKI
60
Tuntutan Nafkah Edah
EKI
60
Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah Anak/Isteri
/Lain-lain
EKI
76
Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri/Lain-lain
EKI
78
Tuntutan Nafkah Anak
EKI
74(1)
Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak
EKI
76
Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak
EKI
77
Permohonan/Tuntutan Membatalkan Perintah Nafkah Anak
EKI
80
Tuntutan Hadanah
EKI
82
Permohonan Penguatkuasa Perintah Nafkah
EKI
133
Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah
T/CARA MAL
154
Tuntutan Penghutang Penghakiman
T/CARA MAL
176
Permohonan Perintah Interim
T/CARA MAL
197
Permohonan Sijil Faraid/Akuan Pusaka
EKI
54
Permohonan Intelokutori
EKI
187
Permohonan Faraq Nikah
EKI
50(b)(i)
Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
EKI
8
Permohonan Wali Hakim
EKI
18
Tuntutan Wali Enggan/Engkar
EKI
13
Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai
EKI
57
Tuntutan Penceraian Biasa
EKI
47
Tuntutan Khuluq/Tebus Talaq
EKI
49
Tuntutan PengesahanCerai Taklik
EKI
50
Tuntutan Sabitan Nusyuz
EKI
60
Permohonan Pengesahan Rujuk
EKI
52
Tuntutan Isteri Kembali Taat
EKI
60
Tuntutan/Permohonan Menangguhkan Perlaksanaan Perintah
T/CARA MAL
144


SENARAI SEMAKAN PENERIMAAN PENDAFTARAN KES MALCERAI BIASA, CERAI TAKLIQ, FASAKH, TEBUS TALAQ DAN PENGESAHAN CERAI SERTA WALI ENGKAR

1. Saman dan Pernyataan Tuntutan                        4 salinan

2. Pelanggan Bermastautin/Bermukim di dalam 
   daerah Mahkamah

3. Salinan Kad Pengenalan                               4 salinan

4. Sekiranya alamat di K/P berbeza dengan alamat 
   tampat tinggal sediakan :

   4.1 Surat Pengesahan Tempat tinggal/Bil/Cukai 
       Taksiran atau                                    4 salinan

   4.2 Surat Pengesahan dari majikan                    4 salinan

5. Salinan sijil nikah/rujuk/sijil cerai                4 salinan

6. Surat akuan sumpah (jika sijil nikah/rujuk hilang)   4 salinan

7. Wakalah Peguam Syarie                                1 salinan

8. Surat Runding Cara / Kaunseling                      4 salinan

9. Fee Mahkamah                                         RM 50.00NAFKAH ANAK, DIRI ISTERI, MUT'AH, NAFKAH ANAK TERTUNGGAK, MENGUBAH PERINTAH NAFKAH

1. Saman dan Pernyataan Tuntutan                        4 salinan

2. Pelanggan Bermastautin/Bermukim di dalam 
   daerah Mahkamah

3. Salinan Kad Pengenalan                               4 salinan

4. Sekiranya alamat di K/P berbeza dengan alamat 
   tampat tinggal sediakan :

   4.1 Surat Pengesahan Tempat tinggal/Bil/Cukai 
       Taksiran atau                                    4 salinan

   4.2 Surat Pengesahan dari majikan                    4 salinan

5. Perintah Mahkamah ( jika berkaitan )                 4 salinan

6. Salinan Sijil Nika/Rujuk/Sijil Cerai                 4 salinan

7. Sijil Kelahiran Anak                                 1 salinan

8. Wakalah Peguam Syarie (sekiranya diwakili peguam)    4 salinan

9. Fee Mahkamah                                         RM 50.00
PENGESAHAN NIKAH


1. Notis Permohonan dan Afidavit                        4 salinan

2. Pelanggan Bermastautin/Bermukim di dalam 
   daerah Mahkamah

3. Salinan Kad Pengenalan                               4 salinan

4. Sekiranya alamat di K/P berbeza dengan alamat 
   tampat tinggal sediakan :

   4.1 Surat Pengesahan Tempat tinggal/Bil/Cukai 
       Taksiran atau                                    4 salinan

   4.2 Surat Pengesahan dari majikan                    4 salinan

5. Sijil/ Surat Akuan Nikah Tempat Pemohon Bernikah     4 salinan

6. Pasport/Pas Sempadan (Jika ada)                      4 salinan


7. Wakalah Peguam Syarie. (Sekiranya diwakili peguam)   4 salinan

8. Perintah Penghakiman                                 1 salinan


8. Fee Mahkamah                                         RM 25.00
WALI HAKIM, JANDA BERHIAS DAN PERKAHWINAN BAWAH UMUR


1. Notis Permohonan dan Afidavit                        4 salinan

2. Pelanggan Bermastautin/Bermukim di dalam 
   daerah Mahkamah

3. Salinan Kad Pengenalan                               4 salinan

4. Sekiranya alamat di K/P berbeza dengan alamat 
   tampat tinggal sediakan :

   4.1 Surat Pengesahan Tempat tinggal/Bil/Cukai 
       Taksiran atau                                    4 salinan

   4.2 Surat Pengesahan dari majikan                    4 salinan

5. Salinan Borang Permohonan Kebenaran Nikah
   bagi Lelaki/Perempuan                                4 salinan


6. Kad Saudara Baru (bagi pemohon baru memeluk Islam)   4 salinan


7. Wakalah Peguam Syarie. (Sekiranya diwakili peguam)   1 salinan


8. Fee Mahkamah                                         RM 25.00
No comments:

Post a Comment